Poezja kształtów

Zgodnie z naszą ideologią nowoczesne stoisko nie może ograniczać się wyłącznie do kątów prostych, narzucanych przez tradycyjne konstrukcje aluminiowe. Opracowaliśmy nowe środki, które umożliwiają wprowadzenie do wystawiennictwa bardziej swobodnych form pobudzających wyobraźnię osób odwiedzających stoisko. Można powiedzieć, że korzystamy tu z dorobku współczesnej architektury postmodernistycznej – tyle, że w mniejszej skali. W nowoczesnym świecie form kształtujących środowisko człowieka, dzięki nowoczesnym technologiom stosowanym w budownictwie, ograniczenia konstrukcyjne coraz mniej hamują wyobraźnię architektów. Tak samo w dziedzinie wystawiennictwa kreacja napotyka coraz mniej ograniczeń. Za pomocą zastosowanych form możemy wpływać na reakcje odbiorców budząc różne pozytywne emocje – radość, podziw, poczucie siły lub wolności. I najważniejsze – poczucie, że oferta przedstawiana jest przez firmę o wielkich możliwościach, nie bojącą się wyzwań i patrzącą śmiało w przyszłość.